Dowóz w Piotrkowie Trybunalskim: 515 820 090

Polityka Prywatności

„Przetwarzanie danych” to termin który wielu osobom kojarzy się z bardzo złym procederem, którego dopuszczają się firmy. Wielu osobom kojarzy się z niechcianymi reklamami. Okazuje się jednak że proces ten wcale nie jest straszny i praktycznie każdy przedsiębiorca wykonuje go niemal każdego dnia. Postanowiliśmy troszkę ocieplić ten temat przez wyjaśnienie kilku istotnych informacji, które dotyczą przetwarzania danych w nasze firmie. Jest oczywiście troszkę prawnego bełkotu, jednak musimy dopełnić wszelkich formalności.

Zapoznaj się zatem z naszą nową polityką prywatności.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ”MARKON” S.C. Konrad Sadowski,Mariusz Senderecki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 128B, NIP: 7712721001. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach a w przypadku dokumentacji papierowej w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane przez ciebie w formularzach na naszych stronach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych

 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie lub dokonujesz zakupu w naszych sklepach, za pomocą maila czy np. Allegro, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firm, adres IP.

 7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinary.

 8. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług. Poniżej przedstawiamy sposób w jaki przetwarzane są twoje dane osobowe:

   1. Gdy wypełniasz formularz zamówienia w naszych sklepach internetowych czy za pomocą innych portali aukcyjnych – do realizacji zamówienia potrzebujemy twoje dane. Najczęściej wystarczą takie jak w punkcie 6. Nasi pracownicy pakują dla ciebie zamówienie, wystawiają fakturę, zamawiają kuriera. W każdym z tych etapów musi dojść do tego strasznego przetwarzania danych. Np. aby firma kurierska wiedziała gdzie ma dostarczyć zamówienie – twoje dane muszą opuścić naszą firmę i zostać przekazane do kuriera z którym mamy podpisaną odpowiednią umowę. W naszym przypadku za opiekę nad księgowością odpowiedzialne jest biuro online. Aby wystawić dokumenty księgowe musimy znowu przetworzyć dane i przesłać je do naszego dostawcy usług. Jest jeszcze kilka procesów związanych z obsługą zamówień. Posiadamy odpowiednie umowy w ramach których nasi dostawcy usług są prawnie zobowiązani do tego, żeby twoje dane były bezpieczne i nie były wykorzystane w innych celach niż tylko w realizacji twojego zamówienia w naszej firmie. Oczywiście masz możliwość nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – jednak bez tego nie możemy świadczyć dla ciebie swoich usług. Niestety nikt nie może.

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

   1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli np. zapisałeś się na newsletter,

   2. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą np. jeżeli zapisałeś się na webinar.

 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Edwin Kozub: ido@premiumad.eu

 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 16. Prowadzimy anonimowe

 17. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

 18. Należy pamiętać, że dane osobowe, które pozyskujemy od użytkowników będących mieszkańcami EOG albo na ich temat mogą być w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności przekazywane oraz przetwarzane i przechowywane poza granicami EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych. Do kwestii prywatności naszych użytkowników podchodzimy poważnie, dlatego podejmujemy kroki w celu ochrony dotyczących ich informacji, w tym w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych, zgodnie ze standardami UE.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

 2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:

  1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  1. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  3. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  4. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie : http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 1. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.